dilluns, de març 24

1ª Experiencia amb les fraules

Les frauleres son plantes que en origen natural creixen als clars del boscos més nordics. Creixen sobre substracte de terra vegetal per aixó mateix es recomana sembrar-les amb força compost o terra vegetal. Son plantes que es reprodueixen a gran velocidat mitjançant espolons, vaig aconsseguir una treintena d'exemplars en un any a partir de la compra de dues plantes.He emprat un 90% de fems de bassa (compost) amb un 10% de terra. Com que son plantes que necessiten potassi per una millor fructificació empleare cendres de fusta de la foganya que tenen un gran contingut del mineral.Sac de compostatje per obtenir terra vegetal a partir de restes de la poda i restes vegetals de la cuina, jo tambe hi afegeixc fems de gallina per accelerar el proces.
Totxos a mode de cossiols, aguantaran la terra vegetal i me serviran per refer la paret de la pastera.