dijous, de juliol 17

Resultats: 40 Kilos de patata15 de Juriol, recollita de les patates més tard de lo normal respecte a altres aficionats a l'horticultura. Els resultats han estat bons, uns 40 Kilos en parcela de 12 x 1'5, proporcionalment 3'5 Kilos més que l'any passat. Els Millors resultats poden esser: enguany he sembrat amb llavor de patata (preparada) i dos mesos de diferencia del Febrer (dates habituals per a la sembra) al Maig, vaig evitar les gelades y vaig aprofitar les plujes d'enguany especialment tardanes (Maig-juny) els dies més llargs i les temperatures també podrien haver afavorit un millor desenvolupament de la planta i el tubercle.